7 Şubat 2015 Cumartesi

Dini Konularda Hoca Onayı İle Hareket Etmek Ne Kadar Doğru?

Bizim halkımızın bir huyu var, kim din konusunda hoca diye tescillenmişse ona sorgusuz itaat ediyorlar. Diyanet yakasına sahip olması, sakalı ve arapçası olması da bazıları için yeterli. Örneğin, mescitte uzun süre secdeye kapanırsın ”Bunu hangi hocadan öğrendin kızım?” diye sorarlar. ”Kuran’dan öğrendim” desen bu sözü ilk kez duyduklarından şaşırırlar. 


Dini hocalardan mı, yoksa Kuran’dan mı öğrenelim peki? Kuran’a baktığımızda Kuran bu sorunun cevabını, Kuran’dan öğrenin diye cevaplıyor. 
Hocalara baktığımızda her birinden ayrı ses çıkıyor! Hatta bakıyorsun birbirine düşmüşler. Ateistler(Allah’a inanmayanlar), ”hangisinin söylediği gerçek İslam?” diye soruyorlar alay ederek. Soruları da oldukça mantıklı aslında. Onlar bu sorunun doğru yanıtını bilmiyorlar, o ayrı bir mesele.

Kuran’a baktığımızda Allah’ın İslam’ı anlatsın diye her hangi bir dini sınıf koymadığını görürüz. İnsanlar arasında tek bir özel zümre vardır o da Peygamberlik. Allah Kuran üzerinde her müminin kendi çabasıyla uzmanlaşmasını ve Kuran ile alakadar olmasını ister. Din hocalarını övmek yerine, tam tersine din adamlarının çoğunun bizler için tehlike olduğunu bildirir!

Ey İnananlar, din bilginlerinin ve din adamlarının çoğu halkın parasını haketmeden yerler ve Allah’ın yolundan saptırırlar. (Tevbe-34)

Allah’ın bir emri de din konusunda bizden ücret isteyenlere uymamamız. Şuan din hocası geçinenlerin çoğunun dini anlatmaktan para kazandığını görüyoruz. Halk ise bu hocaların peşine takılmış ne yazık ki.

Sizden her hangi bir ücret istemeyenlere uyun. Onlardır doğruyu ve güzeli bulanlar. (Yasin-21)

Bu ayetten bahsettiğimizde bazılarının kalkıp dinden para kazanan hocalarını savunduklarını görüyorum. Ey ahali! Siz gaflette misiniz? Allah bunu kesinkes hoş görmemişken siz Allah’a kafa tutup dinden para kazanılmasını daha hangi gerekçeyle yüzsüzce savunursunuz? Ayet 2+2=4 kadar kesin bir hüküm koymuş. Ayet bu kadar açıkken siz nasıl olur da tersine savunmaya geçiyorsunuz? ”O zaman nasıl geçinecekler? Onlar da bir şekilde geçimlerini sağlamak zorunda” diye soruyorlar… Dinden para kazanmayanlar nasıl geçiniyorsa öyle geçinecekler. Dinden para kazanmakla geçinmeyecekler! Gidecek başka iş yapacaklar, dini ise yalnızca Allah rızası için hayır için anlatacaklar, bu kadar basit!

Bir de bizim ülkemizin derin bir yarası İlahiyat Fakülteleri var ne yazık ki…Oralarda Kuran’ın manası mı öğretiliyor sanıyorsunuz da bu kadar çok İlahiyat mezunlarına güveniyorsunuz hem de Kuran dururken? Yerin göğün yaratılışı hakkında derince düşünün, diye emreden Kuran ayetlerine rağmen, Felsefe’i Bilim’i gereksiz gören gençler yetiştirilmeye çalışılıyor. Kuran’ın manasını anlayın diyen ayetlere rağmen Kuran’ın ne dediği anlaşılmadan sadece arapça nasıl seslendirildiğini öğrenen boş din hocaları yetiştiriliyor! Bu okullarda, bu feci zihniyetteki hocalarda haliyle Gerçek İslam’a hizmet etmiyor ne yazık ki!

Muhammed Peygamberimiz halka Kuran ayetleri ile gitmişti. Bugün baktığımızda Müslümanım diyenlerin büyük bir çoğunluğu Kuran ayetlerinden habersiz! 

Oysa bakın, Kuran’a göre Peygamberimiz ahirette neyden şikayet ediyor?

Resul de şöyle der: ”Ey Rabbim, benim toplumum, bu Kuran’ı terk edilmiş/dışlanmış halde tuttular.” (Furkan-30)

Kuran’a baktığımızda Allah’ın indirdiği ayetler üzerine derin derin düşünmemizi istediğini görüyoruz.

Kutsal/Bereketli bir Kitap bu, sana indirdik ki onu, ayetlerini derin derin düşünsünler ve öğüt alabilsin temiz özlüler. (Sad-29)

Bu yüzden bizler İslam’ı hocadan, şundan bundan duymakla değil; Kuran’ın kendisi üzerinde bizzat düşünüp araştırarak, yalnızca Kuran’ın kendisinden çalışmamızla öğrenilebileceğinin farkında olalım inşallah. 

Allah Var blogu ile ortak sitemizden de beni takip edebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder